Stubbfräsning i Uppsala: Så tar du hand om dina trädresterna effektivt

14 juni 2024
Veronica Urena

editorial

Stubbfräsning har blivit en allt mer populär metod bland Uppsalabornas trädgårdsskötsel, särskilt hos dem som önskar att skapa en jämn och estetiskt tillfredsställande trädgård. För män i åldrarna 65-74 är det ofta viktigt att hålla trädgården prydlig och fri från gamla trädrester som kan vara både ett estetiskt och ett praktiskt hinder. För den som vill lära sig mer om processen och fördelarna med stubbfräsning erbjuder följande artikel en fördjupad insikt i ämnet.

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning är en metod som används för att ta bort rester av träd, så kallade stubbar, från marken efter att själva trädet har fällts. Denna process involverar användningen av en stubbfräs, en kraftfull maskin utrustad med roterande skär som gradvis bryter ner stubben till sågspån. Resultatet är en urfräst plats där stubben en gång stod, vilket gör det möjligt att plantera nytt, anlägga gräsmatta eller helt enkelt njuta av en slät yta utan trip-punkten som en stubbe kan utgöra.

För män i den senare delen av arbetslivet eller som nyligen gått i pension kan stubbfräsning vara ett utmärkt sätt att ta hand om trädgården utan att behöva anstränga sig fysiskt. Den arbetssparande aspekten av stubbfräsning är betraktande, och man slipper den påfrestande grävningen som kan belasta rygg och leder.

Metoden och processen för stubbfräsning

Stubbfräsning innebär typiskt flera steg, från att förbereda området runt stubben till själva fräsningen och efterarbetet. Inledningsvis avlägsnas alla stenar och föremål som kan skada fräsen. Därefter kan fräsning påbörjas, där maskinen positioneras över stubben och operatören ställer in fräsen för att effektivt mala ner stubben till önskat djup. Djupet på fräsningen kan variera, beroende på vad marken senare ska användas till samt stubbens storlek. När stubben är nedfräst till sågspån samlas resterna ihop, vilka kan användas som marktäckning eller komposteras.

stubbfräsning uppsala

Fördelarna med att välja stubbfräsning

En av de främsta fördelarna med stubbfräsning är möjligheten att snabbt och effektivt frigöra marken från stubbar utan att förstöra den omkringliggande markstrukturen. Detta är en stor fördel jämfört med alternativ som att gräva upp stubben, vilket kan vara både tidskrävande och skadligt för trädgården. Även estetiskt är det en stor fördel att använda stubbfräsning, då stubben fullständigt avlägsnas och efterlämnar ett rent och slätt underlag.

Stubbfräsning är dessutom ett miljövänligt alternativ. Sågspånen som blir över efter fräsningen bryts naturligt ner över tid och berikar jorden med organiskt material. Det innebär att näring utfodrar tillbaka i marken, vilket kan vara till fördel för nya planteringar. Således är det en win-win-situation både praktiskt och miljömässigt.

Att tänka på innan stubbfräsning

Innan man påbörjar en stubbfräsning är det viktigt att överväga några saker för att säkerställa en smidig process. Det kan vara klokt att först kontrollera om det finns några underjordiska ledningar som kan skadas, såsom vatten- och gasledningar eller elektriska kablar. I Uppsala kommun kan det krävas tillstånd eller ett samråd med kommunen för att få utföra stubbfräsning, så det är viktigt att känna till lokala regler och förordningar.

Vidare bör man ha en tydlig uppfattning om vad man vill göra med området efter stubbfräsningen är klar. Planera i förväg om det ska bli en ny plantering, en utvidgning av gräsmattan eller kanske plats för en trädgårdsstig. Detta säkerställer att fräsningen utförs på rätt djup och med rätt omfattning.

Läs mer om stubbfräsning pris!

Fler nyheter